Startpagina
Administratief
Fiscaal
Contact
Links

Disclaimer

Informatie

Administratiekantoor Zuidhorn streeft ernaar de informatie op deze website zo compleet, betrouwbaar en actueel als mogelijk te houden. Niettemin kan Administratiekantoor Zuidhorn geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden, noch kunnen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze website.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op deze website invult worden uitsluitend voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Toegankelijkheid

Administratiekantoor Zuidhorn is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van www.administratiekantoorzuidhorn.nl

Intellectuele eigendomsrechten

Administratiekantoor Zuidhorn behoudt alle rechten, inclusief auteursrechten en merkrechten, met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie. Onder informatie worden ook verstaan teksten, logo’s en afbeeldingen. Het is niet toegestaan om materiaal van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Administratiekantoor Zuidhorn, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

Links

Op deze website kunt u doorklikken naar andere websites. Administratiekantoor Zuidhorn kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor inhoud en gebruik van deze websites, noch kunnen hieraan rechten worden ontleend.

Naar boven

Disclaimer